samair-logo-samsung

Splošni pogoji

Splošni pogoji podjetja Samair, d. o. o.

Pravno obvestilo

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Pravno obvestilo lahko kadarkoli spremenimo in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih spremljate na naši spletni strani. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Vsebine na spletni strani

Ponudba, obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabnikom) koristne in uporabne vsebin. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Na spletni strani SAMAIR, d. o. o., objavljamo predvsem informacije o ponudbi SAMSUNG izdelkov za klimatizacijo domov in poslovnih  prostorov, novice, novosti, nudimo tudi informacije o možnosti servisa, svetovanja, obveščanja…

Pridružujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ne moremo vplivati in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Izključitev odgovornosti pri uporabi spletne strani

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Ponudnik spletne strani ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost, na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Prav tako v podjetju SAMAIR, d. o. o., ne dajemo nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s strani tretjih oseb in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.

Avtorske pravice

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, razen tistih, ki so kot avtorsko proste označene v teh splošnih pogojih ali neposredno ob vsebini oz. elementu.

 
Dodajte izdelke za primerjavo