samair-logo-samsung
Odpadni_material_samsung

WEEE - odpadki električne in elektronske opreme

 

Samsung sledi direktivi WEEE, na podlagi katere proizvajalec prevzame odgovornost za recikliranje produkta v njegovi končni fazi. Odpadki električne in elektronske opreme, kot so računalniki, televizorji, hladilniki, mobilni telefoni… so eden najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, saj je bilo leta 2005 ustvarjenih približno 9 milijonov ton tovrstnih odpadkov, številke pa žal iz leta v leto naraščajo. Direktiva tako spodbuja proizvajalce k prijaznejšemu recikliranju odpadkov, kar zajema varno odstranjevanje, ločevanje, zbiranje in obdelavo električne in elektronske opreme. Samsung na podlagi kolektivnih shem posamezne članice EU sofinancira prevzem in recikliranje elektronskih produktov.

Baterije

Samsung spodbuja ponovno uporabo baterij s financiranjem zbiranja, obdelave in recikliranja lokalnih organizacij na področju recikliranja baterij.

Pakiranje

Prav tako Samsung upošteva državne sheme na področju upravljanja odpadne embalaže: zbiranje, ločevanje, ponovna uporaba vse odpadne embalaže na različnih stopnjah produkcijske verige. Na tak način si prizadeva k ponovni uporabi odpadne embalaže in za pravilno odlaganje materiala.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
 
Dodajte izdelke za primerjavo